Algemene voorwaarden Lustrum feest 13 mei 2022


1. ALGEMEEN

 

Doel van het reglement: 

Dit reglement is bedoeld om de bezoekers van het Lustrum feest van te voren op de hoogte te stellen van geldende regels tijdens het Lustrum feest van vrijdag 13 mei 2022.

  

2. AANMELDING

 

Aanmelding:

Leden dienen zich aan te melden op de website van SV Oase. Via het inschrijfformulier dat daar te vinden is onder de ‘activiteiten’ en dan via Lustrum feest, of klik hier

 

Bevestiging van deelname:

Iedere deelnemer die het inschrijfformulier heeft ingevuld krijgt in het vervolg scherm de betalingsinstructies te zien.
Wanneer de inschrijving is ontvangen en de betaling is voldaan, krijgt het lid een definitieve bevestiging van deelname en is de deelname aan de Lustrum nacht definitief.

 

Inschrijfperiode:

De inschrijfperiode voor het feest loopt van maandag 21 april 2022 tot en met vrijdag 6 mei 2022, 23:59 uur.

 

3. GEDRAGSREGELS.

 

Aansprakelijkheid:

De studievereniging aanvaard geen aansprakelijkheid inzake diefstal, vermissing, vernieling, beschadiging en/of misbruik van persoonlijke eigendommen van bezoekers en medewerkers. Een ieder is aansprakelijk voor zijn of haar eigen gedrag en draagt de eventuele daardoor geldende schade zelf.

 
Veiligheid:

Bezoekers dienen zichzelf en andere personen niet in gevaar te brengen. Wij achten dat de bezoekers zich verantwoordelijk gedragen.

 

Alcohol:
Gedurende de avond vragen we jullie op een verantwoordelijke manier om te gaan met de consumptie van alcohol. Zie ook het punt aansprakelijkheid. Daarnaast geldt vanuit Avenue de regel dat er geen alcohol onder de 18-jaar mag worden genuttigd. 

 

Roken en drugs:
Er is een specifieke aangewezen plaats voor de rokers! Het is niet toegestaan drugs te gebruiken c.q. te verhandelen tijdens de Lustrum feest. Wordt dit opgemerkt, wordt de politie ingeschakeld.

 

Geluidsoverlast:

De bezoekers dienen gedurende de avond niet voor overlast te zorgen.. Degenen die wel voor overlast zorgen, kunnen een sanctie worden opgelegd.

 

Huisregels Avenue:

Iedere bezoeker dient zich aan de huisregels van Avenue te houden.

 

4. OVERIGE ZAKEN.

 

Verwerking van de verstrekte gegevens: 

SV Oase zal de door de bezoekers verstrekte gegevens zorgvuldig verwerken, volgen de regels van de AVG. Dit betekent dat de gegevens uitsluitend gebruikt worden om zaken te regelen voor het Lustrum feest. Na afloop van het Lustrum feest zullen de persoonlijke gegevens van de leden verwijderd worden. 

 

Het maken van foto’s:

Tijdens de avond zal het voorkomen dat er foto’s worden gemaakt. Dit kan zijn in de vorm van een groepsfoto of foto’s tijdens het feest. Wanneer de bezoeker niet gefotografeerd wil worden, zal hij/zij dit aan moeten geven aan een van de bestuursleden van SV Oase. 

 

Overige bepalingen: 

1.      Wanneer je na inschrijving toch niet meer aanwezig kunt zijn, dien je de reden hiervan z.s.m. door te geven aan voorzitter@sv-oase.nl.

 

Voor vragen met betrekking tot dit reglement, kan men zich wenden tot de voorzitter van SV Oase. Deze is te bereiken via: voorzitter@sv-oase.nl