Algemene voorwaarden Lustrum nacht


1. ALGEMEEN

 

Doel van het reglement: 

Dit reglement is bedoeld om deelnemers van de Lustrum nacht van te voren op de hoogte te stellen van geldende regels tijdens de Lustrum nacht van vrijdag 4 februari 2022 tot en met zaterdag 5 februari 2022. 

 

Definities: 

   Leden: Dit kunnen zowel actieve leden van SV Oase zijn als actieve leden van Stichting Midas en SV Merlijn. 

 

2. AANMELDING

 

Aanmelding:

Leden dienen zich aan te melden op de website van SV Oase. Via het inschrijfformulier dat daar te vinden is onder de ‘activiteiten’ en dan via Lustrum nacht, of klik hier

 

Bevestiging van deelname:

Iedere deelnemer die het inschrijfformulier heeft ingevuld krijgt vervolgens een bevestigingsmail met de betalingsinstructies.
Wanneer de inschrijving is ontvangen en de betaling is voldaan, krijgt het lid een definitieve bevestiging van deelname en is de deelname aan de Lustrum nacht definitief.

 

Inschrijfperiode:

De inschrijfperiode voor de reis loopt van maandag 13 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022, 23:59 uur.

Let op!! Vol = Vol

 

3. GEDRAGSREGELS.

 

Aansprakelijkheid:

De studieverenigingen aanvaarden geen aansprakelijkheid inzake diefstal, vermissing, vernieling, beschadiging en/of misbruik van persoonlijke eigendommen van leden en medewerkers. Een ieder is aansprakelijk voor zijn of haar eigen gedrag en draagt de eventuele daardoor geldende schade zelf.

 
Veiligheid:

Leden dienen zichzelf en andere personen niet in gevaar te brengen. Wij achten dat de leden zich verantwoordelijk gedragen.

 

Alcohol:
Gedurende de avond vragen we jullie op een verantwoordelijke manier om te gaan met de consumptie van alcohol. Zie ook het punt aansprakelijkheid. Daarnaast geldt vanuit Hotel Het Witte Paard de regel dat er geen alcohol onder de 18-jaar mag worden genuttigd. 

 

Roken en drugs:
Binnen in het hotel mag niet gerookt worden. Er is een specifieke aangewezen plaats voor de rokers! Het is niet toegestaan drugs te gebruiken c.q. te verhandelen tijdens de Lustrum nacht. Wordt dit opgemerkt, wordt de politie ingeschakeld.

 

Geluidsoverlast:

De leden dienen gedurende de avond niet voor overlast te zorgen in en om het hotel, dan wel voor aanwezigen personen. Degenen die wel voor overlast zorgen, kunnen een sanctie worden opgelegd.

 

Huisregels hotel:

Ieder lid dient zich aan de huisregels van het hotel te houden.

 

4. OVERIGE ZAKEN.

 

Verwerking van de verstrekte gegevens: 

SV Oase zal de door het lid verstrekte gegevens zorgvuldig verwerken, volgen de regels van de AVG. Dit betekent dat de gegevens uitsluitend gebruikt worden om zaken te regelen voor de Lustrum nacht. Na afloop van de Lustrum nacht zullen de persoonlijke gegevens van de leden verwijderd worden. 

 

Het maken van foto’s:

Tijdens de avond zal het voorkomen dat er foto’s worden gemaakt. Dit kan zijn in de vorm van een groepsfoto of foto’s tijdens het diner/feest. Wanneer het lid niet gefotografeerd wil worden, zal hij/zij dit aan moeten geven aan een van de bestuursleden van SV Oase. 

 

Overige bepalingen: 

1.      Wanneer je niet meer mee kan gaan, dien je de reden hiervan z.s.m. door te geven aan voorzitter@sv-oase.nl.

2.   Er is een kans dat de Lustrum nacht vanwege coronamaatregelen niet kan plaats vinden op 4 februari 2022. Als dit het geval is zullen wij de avond proberen te verplaatsen en blijft je inschrijving geldig. Indien verplaatsing niet mogelijk is of jij deze datum niet aanwezig kunt zijn, storten wij de eigen bijdrage terug en vervalt de inschrijving. 

 

Voor vragen met betrekking tot dit reglement, kan men zich wenden tot de voorzitter van SV Oase. Deze is te bereiken via: voorzitter@sv-oase.nl