Reglement Internationale Week Praag


Reglement Internationale Week 2023 - Praag

 

 

1. ALGEMEEN.

 

Doel van het reglement: 

Dit reglement is bedoeld om deelnemers en begeleiders van de Internationale Week van te voren op de hoogte te stellen van geldende regels tijdens de Internationale Week naar Praag van maandag 30 oktober 2023 tot en met vrijdag 3 november 2023. 

 

Definities: 

   BSR: Afkorting van de buitenlandse studiereis. (Dit jaar in een andere vorm, namelijk Internationale Week.)

   Studievereniging Oase: SV Oase is de studievereniging voor studenten van de opleiding Finance & Control aan Avans hogeschool in Breda. 

   Begeleiders: (oud) leden van SV Oase die tijdens de BSR gekoppeld zijn aan een klas en de bijbehorende SLB-coach. De begeleiders zijn het aanspreekpunt voor de gekoppelde groep. 

   BSR-commissie: De commissie die binnen SV Oase verantwoordelijk is voor het organiseren van de reis naar Gent. Voor vragen waar de begeleiders geen antwoord op hebben, kan men terecht bij de BSR-commissie. De commissie is te bereiken via de mail: buitenlandsereis@sv-oase.nl.

   Deelnemers: Deelnemers zijn tweedejaars studenten die gedurende de reis als voltijdstudent ingeschreven staan bij Avans Hogeschool Breda, aan de opleiding Finance & Control.

 

 

2. AANMELDING VOOR DE REIS 

 

Aanmelding voor de reis:

Studenten dienen zich aan te melden op de website van SV Oase. Via het inschrijfformulier dat daar te vinden is onder de ‘activiteiten’ en dan via Internationale Week, of via deze link: https://cms.e.jimdo.com/app/sb9658352e88582d7/pd0bbd5d768deefac?safemode=0&cmsEdit=1. De gegevens die de student invult moeten overeenkomen met de gegevens van het paspoort/ID-kaart. 

Na aanmelding via het formulier stuurt de student een kopie van zijn/haar ID-kaart/paspoort op naar het e-mailadres van de BSR-commissie.

 

Bevestiging van deelname aan de reis: 

Iedere deelnemer die het inschrijfformulier heeft ingevuld en een kopie van een ID-kaart of paspoort heeft opgestuurd naar buitenlandsestudiereis@sv-oase.nl, krijgt vervolgens een bevestigingsmail met de betalingsinstructies.
Wanneer ID-kaart of paspoort is ontvangen en de betaling is voldaan, krijgt de student een definitieve bevestiging van deelname vanuit de BSR-commissie en is de deelname aan de reis definitief.

 

Inschrijfperiode:

De inschrijfperiode voor de reis loopt van de maandag 11 september 2023 tot en met donderdag 28 september 2023, 23:59 uur.

 

3. GEDRAGSREGELS.

 

Aansprakelijkheid:

Avans Hogeschool en studieverenigingen aanvaarden geen aansprakelijkheid inzake diefstal, vermissing, vernieling, beschadiging en/of misbruik van persoonlijke eigendommen van studenten en medewerkers. Een ieder is aansprakelijk voor zijn of haar eigen gedrag en draagt de eventuele daardoor geldende schade zelf.

 
Veiligheid:

Studenten dienen zichzelf en andere personen niet in gevaar te brengen. Wij achten dat de studenten zich verantwoordelijk gedragen.

 

Alcohol:
Het nuttigen van alcohol is gedurende de busreis niet toegestaan. Gedurende de reis vragen we jullie op een verantwoordelijke manier om te gaan met de consumptie van alcohol. Zie ook het punt aansprakelijkheid. Daarnaast geldt vanuit Avans de regel dat er geen alcohol onder de 18-jaar mag worden genuttigd. 

 

Roken en drugs:
Binnen in het hostel en in de bus mag niet gerookt worden. Er is een specifieke aangewezen plaats voor de rokers! Het is niet toegestaan drugs te gebruiken c.q. te verhandelen tijdens de reis. Wordt dit opgemerkt, wordt de politie ingeschakeld.

 

Geluidsoverlast:

De studenten dienen gedurende de gehele reis en tijdens activiteiten niet voor overlast te zorgen in en om het hostel, dan wel voor aanwezigen personen. Degenen die wel voor overlast zorgen, kunnen een sanctie worden opgelegd.

 

Huisregels hostel:

Iedere student dient zich aan de huisregels van het hostel te houden.

 

4. OVERIGE ZAKEN.

 

Reisverzekering:

Het is verstandig om voor vertrek een reisverzekering af te sluiten. Denk hierbij ook aan een annuleringsverzekering. Deze kun je afsluiten bij onder andere de Rabobank of de ANWB, zodat je gedekt bent tegen onvoorziene gebeurtenissen.

 

Verplichtingen tijdens de BSR:

1.    De deelname aan alle onderdelen van het programma tijdens de schoolreizen is verplicht.

2.    De leerlingen zorgen ervoor steeds tijdig aanwezig te zijn op de plaatsen, die door de reisleiding worden aangegeven.

3.    De studenten blijven steeds als groep bij elkaar, tenzij de reisleiding anders organiseert.

 

Verwerking van de verstrekte gegevens: 

SV Oase zal de door de student verstrekte gegevens zorgvuldig verwerken, volgen de regels van de AVG. Dit betekent dat de gegevens uitsluitend gebruikt worden om zaken te regelen voor de BSR. Na afloop van de reis zullen de persoonlijke gegevens van de studenten verwijderd worden. 

 

Het maken van foto’s:

Tijdens de reis zal het voorkomen dat er foto’s worden gemaakt. Dit kan zijn in de vorm van een groepsfoto of foto’s tijdens activiteiten. Wanneer de student niet gefotografeerd wil worden, zal hij/zij dit aan moeten geven aan een van de BSR-commissieleden. 

 

Overige bepalingen: 

1.    Wanneer je niet mee gaat of meer mee kan gaan, dien je bij de SLB-coach een verzoek in. Dit verzoek moet door de SLB-coach worden goedgekeurd. 

2.   Ga je niet mee op reis, dan zal er op school een alternatief lesprogramma worden aangeboden. Deelname daaraan is verplicht!
(LET OP! Dit programma wordt gevolgd op school en is van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00)

3.    Aan de BSR is 1 studiepunt verbonden. 

 

Annuleringsprocedure:

- Tot vier weken voor aanvang van de activiteit: 100% restitutie

- Van vier tot twee weken voor aanvang van de activiteit 50% restitutie

- Minder dan twee weken voor aanvang van de activiteit 0% restitutie.

 

 

Voor vragen met betrekking tot dit reglement, kan men zich wenden tot de BSR-commissie van SV Oase. Deze is te bereiken via: buitenlandsereis@sv-oase.nl.